Su


İyi bir polar çözücüdür. Bu sayede;

+ Zehirli atıkların çözünerek seyreltilmesi ve zehir etkisinin azaltılması

+ Besin maddelerinin çözünerek hücrelere kadar taşınması

+ Bitkilerde minerallerin çözünerek bitki köklerinden emilmesi ve hücrelere kadar taşınması

+ Besinlerin sindirilmesine yardımcı olması

Enzimlerin çalışması için en az %15 oranında suya gereksinim duyulur. %15’in altındaki su oranında enzimler çalışmaz. Bu sayede tohumlar uzun süre çimlenmeden ve çürümeden saklanabilir. Bal reçel gibi besinler bozulmadan uzun süre saklanabilir. Ya da kurutulan sebze ve meyveler uzun süre saklanabilir.

Amfoter özellik gösterir. Bu özelliği sayesinde ortam pH’ının dengede tutulmasında etkili olmaktadır. Böylelikle pH belirli sınırlar içinde kalır.

Canlının vücut ağırlığının %65 ile 99’unu oluşturur. Canlılarda yaşa bağlı olarak farklılık gösterir. Canlı yaşlandıkça su oranı azalır.

Fotosentez ve kemosentez olaylarında organik besin sentezlemek amacıyla kullanılır. Fotosentezde havaya verilen oksijenin kaynağı, besinin hidrojen kaynağı ve klorofilin elektron kaynağı sudur.

Canlının vücut sıcaklığının düzenlenmesinde etkilidir. Ayrıca canlı vücudunun her yerine ısının dağıtılmasında etkilidir.

Çevre sıcaklığının düzenlenmesinde etkilidir. Su öz ısısının özelliğinden dolayı (öz ısısı yüksektir) geç ısınır ve geç soğur. Bundan dolayı büyük su kütlelerinin çevresi geceleri daha sıcak olur.

İklimlerin oluşmasında ve yağışların oluşmasında etkilidir. Yeryüzünde canlıların dağılışında da etkilidir.

Adhezyon ve kohezyon kuvvetlerine sahiptir. Adhezyon; su moleküllerinin bulunduğu yüzeye tutunma kuvvetidir. Kohezyon; su moleküllerinin birbirine tutunma kuvvetidir. Kohezyon kuvveti sayesinde su bir bütünlük oluşturur. Bu sayede su çok yüksek bitkilerin gövdelerinde yerçekiminin tersi yönünde taşınır. Adhezyon kuvveti sayesinde su moleküllerinin çözücülük özelliği ortaya çıkar. Kohezyon kuvveti sonucunda yüzey gerilimi ortaya çıkar. Bu sayede küçük böcekler suyun üzerinde batmadan yüzebilirler.

Su moleküllerini bir arada tutan kohezyon kuvveti hidrojen bağı sayesinde gerçekleşir. Bu hidrojen bağının kırılmasıyla su buharlaşır.

Su sayesinde oluşan turgor basıncı sayesinde hücreler belirli bir şekil alır. Tek yıllık bitkiler ayakta durur. Bazı organlar (göz küresi, kalp, böbrekler vb) belirli şekil kazanır.

Turgor basıncı etkisiyle bitkilerde nasti hareketleri meydana gelir.