Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler


Evrende bulunan canlı ve cansız varlıkların yapısını çeşitli kimyasal maddeler oluşturur. Canlı hücrelerini oluşturan maddelerin bir bölümü doğadan karşılandıktan sonra her canlıda kendine özgü farklı bir bileşiğin sentezlenmesinde kullanılır. Bir bölümü ise doğadan alındığı biçimiyle kullanılır.

Tüm canlılarda temel yapı birimi olan hücredir. Dolayısıyla hücreyi oluşturan maddeler atomlardan meydana gelir. Canlıların yapısını oluşturan maddeler yapılarına göre organik ve inorganik olmak üzere iki grupta toplanır.

Tüm canlılarda temel yapı birimi olan hücredir. Dolayısıyla hücreyi oluşturan maddeler atomlardan meydana gelir.

Canlıların yapısını oluşturan maddeler yapılarına göre organik ve inorganik olmak üzere iki grupta toplanır.